Tezeta

Hailu Mergia, The Walias

Release Date: 2021-06-12
Genre: Jazz
Download Full Album
View Links
Pos. Title Artists Download
1
Tezeta 4:31
4:31
Hailu Mergia, The Walias
2
Endegena 5:01
5:01
Hailu Mergia, The Walias
3
Zengadyw Derekou 3:41
3:41
Hailu Mergia, The Walias
4
Gumegum 4:27
4:27
Hailu Mergia, The Walias
5
Nefas New Zemedie 3:35
3:35
Hailu Mergia, The Walias
6
Atmetalegnem Woi 3:39
3:39
Hailu Mergia, The Walias
7
Mestirawi Debdabe 4:37
4:37
Hailu Mergia, The Walias
8
Ou-Ou-Ta 3:23
3:23
Hailu Mergia, The Walias
9
Aya Belew Belew 4:25
4:25
Hailu Mergia, The Walias