Women In Music Pt. III

Haim, Taylor Swift, Thundercat

Release Date: 2021-02-19
Genre: Alternative
Pos. Title Artists Download
1
Los Angeles 3:20
3:20
Haim
2
The Steps 4:08
4:08
Haim
3
I Know Alone 3:46
3:46
Haim
4
Up From A Dream 3:17
3:17
Haim
7
Don't Wanna 3:22
3:22
Haim
8
Another Try 3:26
3:26
Haim
9
Leaning On You 3:21
3:21
Haim
10
I've Been Down 2:51
2:51
Haim
11
Man From The Magazine 2:07
2:07
Haim
12
All That Ever Mattered 2:31
2:31
Haim
13
FUBT 3:13
3:13
Haim
14
Gasoline 3:13
3:13
Haim, Taylor Swift
15
3am 3:09
3:09
Haim, Thundercat
16
Now I'm In It (Bonus Track) 3:24
3:24
Haim
17
Hallelujah (Bonus Track) 3:11
3:11
Haim
18
Summer Girl (Bonus Track) 3:25
3:25
Haim